NOVÁ PULTOVÁ STŘECHA PRAHA - ZÁPAD

KOMPLETNÍ SKLADBA PULTOVÉ STŘECHY

  • PENETRAČNÍ NÁTĚR + POJISTNÁ HYDROIZOLACE
  • TEPELNÁ VRSTVA POLYSTYRENU VČETNĚ SPÁDOVÉHO
  • EPDM STŘEŠNÍ FOLIE
  • DVĚ VRSTVY SEPARAČNÍ FOLIE
  • KAČÍREK JAKO PLOŠNÉ ZATÍŽENÍ
  • KOMPLETNÍ OPLECHOVÁNÍ - PARAPETY, SVODY S ATIKOVÝMI KOTLÍKY