NAŠE OSVEDČENÁ SKLADBA:

 • Rozchodníkové koberce
 • Extenzivní substrát
 • Vegetačně retenční vrsta Aquadesk
 • Ochranná vrstva geotextílie na EPDM fólii
 • Hydroizolace - EPDM střešní fólie

VÝHODY ZELENÉ STŘECHY

 • Zelená střecha dokonale chrání hydroizolaci
 • Napomáhá vaší, ale i sousedově psychice
 • Účinně reguluje teplotní výkyvy, tím v domě pohodlně udržuje komfort, v případě kanceláří snižuje nároky na klimatizaci.
 • Přírodě realizací vracíme to, co jsme ji stavbou domu vzali
 • Používáme recyklované či recyklovatelné materiály
 • Vegetační střecha díky schopnosti zadržování vody snižuje nápor na kanalizaci.


VÝHODY EPDM FOLIE:

 • Životnost RubberGard® EPDM střešní folie je minimálně 50 let
 • Vyšší počáteční cena, která se v přepočtu na životnost stane nejekonomičtější variantou
 • První střecha s EPDM střešní folií byla realizovaná ve Chicagu roku 1967. Dodnes je plně funkční
 • Membrána EPDM je zcela rezistentní vůči půdním mikroorganismům a baktériím. V průběhu své životnosti nekřehne, je nereagující s jinými prvky, nemění své vlastnosti. Z toho vyplývá jednoduchost oprav v případě mechanického poškození v průběhu životnosti systému
 • Rychlá a snadná instalace
 • Příznivý materiál k životnímu prostředí, je plně recyklovatelný
 • Práce na střechách nejsou limitovány ani v zimním období při extrémně nízkých teplotách, pokládka je možná i při mrazu
 • Folie EPDM má při stejné teplotě stálý rozměr, který se v průběhu životnosti nemění

Hydroizolaci EPDM střešní folie, kterou může provádět pouze zaškolená firma, proto je tu jistota kvalitně odvedené práce. 
Jsme certifikovaným realizátorem EPDM střešních folií výrobce FIRESTONE. Tyto folie využíváme při realizaci zelených střech a teras. 


Lze instalovat vegetační vrstvu na současnou střechu i na tu sedlovou?

 "Za určitých okolnosti se dá realizovat zelená střecha i na stávající budově. Protože ale skladba zelené střechy nově zatíží celou konstrukci, vždy je nejprve nutné staticky posoudit únosnost té stávající. Je však možné, že už v projektové dokumentaci a statických výpočtech bylo s dodatečným zařízením odpovídajícím skladbě zelené střechy počítáno. Pak stačí pouze posoudit stav hydroizolace, která je nejdůležitější součástí celé skladby. Pokud projektová dokumentace daného objektu neexistuje nebo jsou pochybnosti o její autentičnosti, je třeba udělat faktické posouzení vhodnosti aplikace zelené střechy ve spolupráci se statikem. Každý dům je originál a každý zákazník může mít specifické požadavky na novou zelenou oázu, proto je tomu potřeba přizpůsobit i jednotlivé kroky přípravy před samotnou realizací."
                                                                                                                                                       ING. Marian Vašut 
                                                                                                                                                       Jednatel