V OBLASTI REKONSTRUKCÍ NABÍZÍME:

 • Rekonstrukci rodinného domu, školy, usedlosti, starého domu, obecní nemovitosti, panelového domu, bytového objektu, bytu, podkroví, střechy.
 • Inženýring - jednání s úřady, vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby. Spolupráci s architektem, geodetem, projektantem, statikem.
 • Opravy a rekonstrukce interiérů - rekonstrukce bytů, domů, koupelny. Ve všech těchto případech rekonstrukce můžeme předat kontakt na interiérovou designérku, která Vám vypracuje návrh designu interiéru.
 • Opravy a rekonstrukce exteriérů - zateplení domů, fasády, okna, napojení na sítě, zpevněné plochy, oplocení pozemku, venkovní wellness.
 • Opravy a rekonstrukce střech - sedlové, pultové, ploché, vegetační (zelené). Jsme certifikovaným dodavatelem EPDM fólie od výrobce FIRESTONE.
 • Kompletní přestavby nebo opravy staveb a jejich částí včetně interiéru, vše podle požadavku zákazníka.

DOTACE SE KTERÝMI VÁM POMŮŽEME

OPRAV DŮM PO BABIČCE

Pomáháme vám získat dotaci oprav dům po babičce

Dotační program nabízí domácnostem zálohové financování komplexních renovací nemovitostí. Příjemci dotace mají navíc možnost čerpat výhodný úvěr od stavebních spořitelen a bank.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodci, pracující studenti a učni, rodiče na mateřské dovolené.

Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.

Na jaká opatření se dotace vztahuje

Podmínkou čerpání zálohové dotace z programu Oprav dům po babičce je realizace důkladného, tzv. optimálního zateplení, kterým dosáhnete požadovaných energetických úspor.

V žádosti o dotaci na optimální zateplení je pak možné současně požádat i o podporu dalších úsporných opatření, jako je třeba instalace fotovoltaiky, výměna zdroje tepla, dešťovka, dobíjecí bod pro automobil a další.

Další volitelná opatření

 • Výměna zdroje tepla
 • Fotovoltaika
 • Úsporný ohřev vody
 • Řízené větrání
 • Teplo z odpadní vody
 • Zelená střecha
 • Nádrž na dešťovku
 • Dobíjecí stanice

Jak vysokou dotaci můžete dostat

 • Na komplexní (optimální) zateplení je možné získat až 1 milion korun.
 • Další prostředky přidáme na ostatní úsporná opatření.
 • Peníze si můžete nechat proplatit ZÁLOHOVĚ předem.
 • Dotace vám pokryje celkem 50 % způsobilých výdajů.

Něco navíc

 • Rodinný bonus 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě
 • Bonus 10 % z celkové výše dotace pro domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
 • Kombinační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci opatření, pokud kromě dotace na zateplení požádáte ve stejné žádosti o dotaci na další úsporná opatření

Poradenství a výhodný úvěr

Od roku 2024 běží spolupráce s bankami a stavebními spořitelnami na spolufinancování komplexních renovací v rámci programu Oprav dům po babičce.

 • Dotační poradenství na pobočkách stavebních spořitelen a bank
 • Výhodný úvěr s nízkým úročením a dlouhodobou splatností pro příjemce dotace se kterým Vám ráda pomůže naše kolegyně

Kontaktujte nás ještě dnes!

Chcete získat dotaci na zelenou střechu a nevíte, kde začít? Kontaktujte nás ještě dnes a zjistíme, jak vám můžeme pomoci. S naší odbornou pomocí bude proces získání dotace rychlý a bezproblémový.

Zdroj dostupný z: https://novazelenausporam.cz/

DOTACE NA ZELENÉ STŘECHY

Pomáháme vám získat dotaci na zelené střechy

Chcete přidat vašemu domu ekologický prvek a zároveň získat finanční podporu? Dotace na výstavbu zelených střech nabízí skvělou příležitost, jak vylepšit váš domov a přispět k ochraně životního prostředí. Naše služba vám pomůže se vším, co potřebujete k úspěšnému získání dotace.

Kdo může žádat o dotaci na zelenou střechu?

Dotace je určena pro:

 • Vlastníky stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Stavebníky nových rodinných domů
 • Vlastníky řadových domků (vymezených bytových jednotek)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Jakou výši dotace můžete získat?

Podle typu zelené střechy můžete získat dotaci v rozmezí 800–1000 Kč/m² plochy vegetačního souvrství zelené střechy. Maximální výše podpory na jednu stavbu je až 100 000 Kč.

Jaké podmínky musíte splnit?

Realizace zelené střechy bude podpořena pouze v kombinaci s:

 • Výstavbou nového domu
 • Zateplením stávajícího domu
 • Instalací solárních systémů
 • Instalací zdrojů tepla

Jak vám pomůžeme?

Naše služba se specializuje na asistenci při získávání dotací na zelené střechy. Nabízíme:

 • Konzultace a poradenství: Poskytneme vám všechny potřebné informace o dotačním programu a podmínkách.
 • Příprava dokumentace: Pomůžeme vám shromáždit a připravit všechny potřebné dokumenty.
 • Podání žádosti: Vyplníme a podáme žádost za vás, aby byla správně připravena a podána včas.
 • Komunikace s úřady: Budeme za vás komunikovat s příslušnými úřady a institucemi.

Proč zvolit zelenou střechu?

Zelené střechy nejenže zlepšují estetiku a ekologickou hodnotu vašeho domu, ale také přispívají k:

 • Snižování energetické náročnosti budovy
 • Zlepšení kvality ovzduší
 • Zvyšování biodiverzity
 • Prodlužování životnosti střechy

Kontaktujte nás ještě dnes!

Chcete získat dotaci na zelenou střechu a nevíte, kde začít? Kontaktujte nás ještě dnes a zjistíme, jak vám můžeme pomoci. S naší odbornou pomocí bude proces získání dotace rychlý a bezproblémový.

Zdroj dostupný z: https://novazelenausporam.cz/ 

DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Pomáháme vám získat dotaci na zateplení domu

Zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah je klíčové pro zvýšení energetické účinnosti vašeho rodinného domu. Naše služba vám pomůže získat dotaci na zateplení, která pokryje také výměnu oken, dveří, instalaci stínicí techniky a přípravu projektu.

Kdo může žádat o dotaci na zateplení?

Dotace je určena pro:

 • Vlastníky stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • Vlastníky řadových domků (vymezených bytových jednotek)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Jakou výši dotace můžete získat?

 • Až 950 000 Kč, což představuje maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • 600 – 4 900 Kč/m², v závislosti na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
 • 1 500 Kč/m² na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 25 000 Kč na podporu projektu

Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší míru podpory můžete dosáhnout. Dotaci lze také uplatnit na památkově chráněné budovy a budovy s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.

Jak vám pomůžeme?

Naše služba se specializuje na asistenci při získávání dotací na zateplení domů. Nabízíme:

 • Konzultace a poradenství: Poskytneme vám všechny potřebné informace o dotačním programu a podmínkách.
 • Příprava dokumentace: Pomůžeme vám shromáždit a připravit všechny potřebné dokumenty.
 • Podání žádosti: Vyplníme a podáme žádost za vás, aby byla správně připravena a podána včas.
 • Komunikace s úřady: Budeme za vás komunikovat s příslušnými úřady a institucemi.

Proč zvolit zateplení?

Zateplení domu přináší řadu výhod:

 • Snížení energetické náročnosti a nákladů na vytápění
 • Zvýšení komfortu bydlení
 • Ochrana budovy před vnějšími vlivy
 • Zvýšení hodnoty nemovitosti

Kontaktujte nás ještě dnes!

Chcete získat dotaci na zateplení domu a nevíte, kde začít? Kontaktujte nás ještě dnes a zjistíme, jak vám můžeme pomoci. S naší odbornou pomocí bude proces získání dotace rychlý a bezproblémový.

Zdroj dostupný z: https://novazelenausporam.cz/ 

UKÁZKA REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU