Hydroizolaci EPDM střešní folii může provádět pouze zaškolená firma, proto je tu jistota kvalitně odvedené práce.
EPDM folii věříme a proto jsme se stali certifikovaným realizátorem EPDM střešních folií výrobce FIRESTONE. Tyto folie využíváme při realizaci plochých střech, zelených střech a teras. 


NAŠE OSVEDČENÁ SKLADBA ZELENÉ STŘECHY:
 •  Hydroizolace - EPDM střešní fólie

 • Ochranná vrstva geotextílie
 • Vegetačně retenční vrstva Aquadesk - Materiál AQUADESK je deska vyrobená z recyklovaných polyesterových vláken vzájemně spojených vlákny tavitelnými. AQUADESK je vyroben bez chemických přísad.
 • Extenzivní substrát
 • Rozchodníkové koberce

VÝHODY ZELENÉ STŘECHY

 • Prodloužení životnosti střechy: Vegetační vrstvy chrání střešní materiály před UV zářením a extrémními teplotami, což prodlužuje jejich životnost.
 • Energetická úspora: Zelené střechy poskytují dodatečnou izolaci, což vede k nižším nákladům na vytápění v zimě a chlazení v létě. V případě kanceláří snižuje nároky na klimatizaci.
 • Myslíme ekologicky: Používáme recyklované a recyklovatelné materiály
 • Redukce hluku: Zelené střechy poskytují přirozenou bariéru proti hluku, což je výhodné zejména v hlučných městských oblastech. 
 • Zvýšení hodnoty nemovitosti: Zelené střechy mohou zvýšit atraktivitu a hodnotu budovy na realitním trhu.
 • Podpora biodiverzity: Poskytují stanoviště pro ptáky, hmyz a další živočichy, čímž podporují místní ekosystémy.
 • Snížení tepelného ostrova: Zelené střechy pomáhají snižovat efekt tepelného ostrova ve městech tím, že ochlazují okolní vzduch.
 • Zlepšení kvality ovzduší: Rostliny na zelených střechách absorbují oxid uhličitý a produkují kyslík, čímž přispívají k lepší kvalitě vzduchu.
VÝHODY EPDM FOLIE:

 • Životnost RubberGard® EPDM střešní folie je minimálně 50 let
 • Membrána EPDM je zcela rezistentní vůči půdním mikroorganismům a baktériím. V průběhu své životnosti nekřehne, je nereagující s jinými prvky, nemění své vlastnosti. Z toho vyplývá jednoduchost oprav v případě mechanického poškození v průběhu životnosti systému
 • Rychlá instalace
 • Příznivý materiál k životnímu prostředí, který je plně recyklovatelný
 • Vyšší počáteční cena, která se v přepočtu na životnost stane nejekonomičtější variantou

  První střecha s EPDM střešní folií byla realizovaná ve Chicagu roku 1967. Dodnes je plně funkční.

Lze instalovat vegetační vrstvu na současnou střechu?

 "Za určitých okolnosti se dá realizovat zelená střecha i na stávající budově. Protože ale skladba zelené střechy nově zatíží celou konstrukci, vždy je nejprve nutné staticky posoudit únosnost té stávající. Je však možné, že už v projektové dokumentaci a statických výpočtech bylo s dodatečným zařízením odpovídajícím skladbě zelené střechy počítáno. Pak stačí pouze posoudit stav hydroizolace, která je nejdůležitější součástí celé skladby. Pokud projektová dokumentace daného objektu neexistuje nebo jsou pochybnosti o její autentičnosti, je třeba udělat faktické posouzení vhodnosti aplikace zelené střechy ve spolupráci se statikem. Každý dům je originál a každý zákazník může mít specifické požadavky na novou zelenou oázu, proto je tomu potřeba přizpůsobit i jednotlivé kroky přípravy před samotnou realizací."
                                                                                                                                        Ing. Marian Vašut
                                                                                                                         Pro časopis Marianne Venkov a styl 4/22